COPYRIGHTS EN COLOFON

De copyrights van het op www.radicaalfeminisme.nl verzamelde materiaal berusten, tenzij anders aangegeven, bij Stichting De Bonte Was en/of de erven van Anneke van Baalen en/of Marijke Ekelschot.

De site als zodanig is eigendom van Marijke Ekelschot.
De site is gebouwd door Machula Design